ZAPRASZAMY"Apostoł" Pismo Parafii p.w. Św. Pawła Ap.
w Ostrowie Wielkopolskim

ZAPRASZAMY
Ks. Mariusz Dylak - Redaktor naczelny